KOSTCOACH

Kostcoach

1 månad

Kostregistrering (5 dagar) 

Kostanalys 

Kostrådgivningssamtal 

(två samtal/månad)

Kost- och måltidsrekommendationer

Träningsprogram vid behov

Recepttips 

Receptbank med +450 näringsberäknade recept

Löpande coaching samt onlinesupport under perioden

 

Pris: 1 450 kr 
 

Kostcoach

3 Månader

Kostregistrering (5 dagar) 

Kostanalys 

Kostrådgivningssamtal (två samtal/månad)

Kost- och måltidsrekommendationer

Träningsprogram vid behov inkl. nytt träningsprogram efter halva tiden

Recepttips 

Receptbank med +450 näringsberäknade recept

Löpande coaching samt onlinesupport under perioden


Pris: 1 150 kr/månad (Totalt: 3 450 kr)

Kostcoach

6 månader

Kostregistrering (5 dagar) 

Kostanalys 

Kostrådgivningssamtal (två samtal/månad)

Kost- och måltidsrekommendationer

Träningsprogram vid behov inkl. nytt träningsprogram efter halva tiden

Recepttips 

Receptbank med +450 näringsberäknade recept

Löpande coaching samt onlinesupport under perioden

Pris: 950 kr/månad (Totalt: 5 700 kr)

*För kostrådgivning/coaching med fysiska möten i Uppsala tillkommer en kostnad på 300 kr/månad. 

HÄLSOCOACH

Hälsocoach

1 månad

Hälsocoaching (två samtal/månad)

Löpande stöd och svar på dina frågor online 

Hemuppgifter mellan avstämningarna

Träningsprogram vid behov

 

Hälsocoachingen är väldigt individuell och upplägget kan variera i innehåll. 

 

Pris: 1 250 kr 

Hälsocoach

3 Månader

Hälsocoaching (två samtal/månad)

Löpande stöd och svar på dina frågor online 

Hemuppgifter mellan avstämningarna

Träningsprogram vid behov

 

Hälsocoachingen är väldigt individuell och upplägget kan variera i innehåll. 

 

 

Pris: 1 150 kr/månad (Total: 3 450 kr)

Hälsocoach

6 månader

Hälsocoaching (två samtal/månad)

Löpande stöd och svar på dina frågor online 

Hemuppgifter mellan avstämningarna

Träningsprogram vid behov

 

Hälsocoachingen är väldigt individuell och upplägget kan variera i innehåll. 

 

Pris: 950 kr/månad (Total: 5 700 kr)

*För kostrådgivning/coaching med fysiska möten i Uppsala tillkommer en kostnad på 300 kr/månad. 

HÄLSOCOACH +

Livsstilsanalys

1 analys

Mätning av hjärtfrekvensvariabiliteten under tre dygn

Personlig livsstilsrapport

Mätning av konditionsnivån

Hälsocoaching (50 minuter) 

Åtgärdsplan baserat på nuläge och målsättning.

Uppföljningssamtal inom 2 månader (30 minuter)  


 

Pris: 2 450 kr

 

Uppföljningsanalys inom 6 månader

Pris:  1 500 kr 

Hälsocoach +

1 Månad

Hälsocoaching (två samtal/månad)

Livsstilsanalys (inkl, två samtal)
Mätning av konditionsnivå
Personlig livsstilsrapport

Åtgärdsplan baserat på nuläge och målsättning.
Löpande coaching

Onlinesupport 

Hemuppgifter mellan avstämningarna

Träningsprogram vid behov

 

Pris: 3 200 kr  (ord. Pris 3 700 kr)

Hälsocoach +

3 Månader

Hälsocoaching (två samtal/månad)

Livsstilsanalys (inkl. två samtal)
Mätning av konditionsnivå
Personlig livsstilsrapport

Åtgärdsplan baserat på nuläge och målsättning.
Löpande coaching

Onlinesupport 

Hemuppgifter mellan avstämningarna

Träningsprogram vid behov

 

Pris: 4 900 kr  (ord. Pris 5 900 kr)

*För kostrådgivning/coaching med fysiska möten i Uppsala tillkommer en kostnad på 300 kr/månad. 

KONSULTATION

Konsultation

30 minuter

Är du osäker på vilken alternativ som passar bäst för dig?

Boka in en 30 minuters konsultation där vi diskuterar din nuvarande situation, dina målsättningar och få förslag på hur jag kan hjälpa dig arbeta med dessa. 

 

Konsultationer genomförs via telefon/videosamtal eller på plats i Uppsala. Vid bokning av en tjänst därefter dras kostnaden för konsultationen av från paketpriset. 

Pris: 350 kr