KOSTCOACH

Kostcoach

På plats i Uppsala

Kostregistrering (5 dagar) 

Kostanalys

Nulägesanalys och handlingsplan

Kostrådgivning/coaching 2 träffar/månad á 50 min

Kost- och måltidsrekommendationer

Träningsprogram vid start samt efter 2 månader

 

Recepttips + receptbank med +450 näringsberäknade recept

Hemuppgifter mellan träffarna med fokus på t.ex. vanor, tankar och beteenden

Löpande coaching samt onlinesupport under perioden​
 

Pris 1 månad: 1 750 kr 

Pris 3 månader: 1 450 kr/månad 

Pris 6 månader: 1 250 kr/månad

Enstaka träffar: 750 kr/50 min
 

Kostcoach

Online

Kostregistrering (5 dagar) 

Kostanalys

Nulägesanalys och handlingsplan

Kostrådgivningssamtal/coaching, 2 samtal/månad

Kost- och måltidsrekommendationer

Träningsprogram vid start samt efter 2 månader

Recepttips + receptbank med +450 näringsberäknade recept
Hemuppgifter mellan träffarna med fokus t.ex. på vanor, tankar och beteenden

Löpande coaching samt onlinesupport under perioden

 


Pris 1 månad : 1 450 kr

Pris 3 månader: 1 150 kr/månad 

Pris 6 månader: 950 kr/månad 

HÄLSOCOACH

Hälsocoach

På plats i Uppsala

Hälsocoaching 2 träffar/månad á 50 min
Nulägesanalys och handlingsplan

Hemuppgifter mellan avstämningarna

Löpande support online mellan träffarna

Träningsprogram vid behov

 

Hälsocoachingen är väldigt individuell och upplägget kan variera i innehåll. 

Pris 1 månad: 1 450 kr 

Pris 3 månader: 1 350 kr/månad

Pris 6 månader: 1 250 kr/månad 

Enstaka träffar: 750 kr/50 minuter

Hälsocoach

Online 

Hälsocoaching, 2 samtal/månad

Nulägesanalys och handlingsplan

Hemuppgifter mellan avstämningarna

Löpande support online mellan träffarna

Träningsprogram vid behov

 

Hälsocoachingen är väldigt individuell och upplägget kan variera i innehåll. 

 

Pris 1 månad: 1 250 kr

Pris 3 månader: 1 150 kr/månad  

Pris 6 månader: 950 kr/månad

HÄLSOCOACH +

Livsstilsanalys

Mätning av hjärtfrekvensvariabiliteten under 3 dygn

Personlig livsstilsrapport

Mätning av konditionsnivån

Hälsocoaching (50 minuter) 

Åtgärdsplan baserat på nuläge och målsättning.

Uppföljningssamtal inom 2 månader (30 minuter) 

 

Pris: 2 450 kr
 

Uppföljningsanalys inom 6 månader: 1 500 kr 

3 dagars mätning

Hälsocoach + 

Hälsocoaching 2 träffar/samtal per månad

Livsstilsanalys, under 3 dygn
Mätning av konditionsnivå
Personlig livsstilsrapport

Åtgärdsplan baserat på nuläge och målsättning.
Löpande coaching

Onlinesupport 

Hemuppgifter mellan avstämningarna

Träningsprogram vid behov

Pris 1 månad: 3 200 kr  (ord. Pris 3 700 kr)

Pris 3 månader: 1 700 kr/månad 

Inkl. livsstilsanalys

KONSULTATION

Konsultation

30 minuter

Är du osäker på vilken alternativ som passar bäst för dig eller vill du diskutera ett anpassat upplägg? 

Boka in en 30 minuters konsultation där vi diskuterar din nuvarande situation, dina målsättningar och få förslag på hur jag kan hjälpa dig arbeta med dessa. 

 

Konsultationer genomförs via telefon/videosamtal eller på plats i Uppsala. Vid bokning av en tjänst därefter dras kostnaden för konsultationen av från paketpriset. 

Pris: 350 kr