top of page

Integritetspolicy 

 

På Hållbar Hälsovård ansvarar jag, Saga Manby för insamlandet av uppgifter. Jag värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. 

 

Vilka uppgifter samlas in, varför och vad används de till? 

Med personuppgifter menas all typ av information som går att använda för att identifiera en person. 

 

När du besöker min hemsida, mina sociala medier eller använder mina tjänster kan jag komma att hantera personuppgifter som är knutna till dig. Jag behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera dina förfrågningar samt för att fullfölja de åtagandet jag har gentemot dig som blivande eller nuvarande kund samt för att anpassa mina tjänster och åtaganden till dig.

Kommunikationen där personuppgifter hanteras kan inkludera alla typer av meddelande och kommunikation som du skickar till mig via min hemsida, sociala medier, e-post, SMS, kontaktformulär på hemsidan och andra typer av textmeddelanden i olika forum. Jag hanterar denna information med syftet att kunna kommunicera med dig. 

 

Jag använder dina personuppgifter för att kunna ge dig information om erbjudanden, nyhetsbrev, evenemang, tävlingar servicerelaterade meddelanden eller information om andra tjänster. Informationen kan komma genom e-post, annonser, SMS, telefonsamtal eller via andra elektroniska meddelanden. 

 

Som kund hanteras personuppgifter även relaterat till köp samt bokning av mina tjänster. Detta inkluderar namn, kontaktuppgifter så som e-post, adress, telefonnummer, i vissa fall även företagsnamn, organisationsnummer, betalningsuppgifter via tredje part samt övrigt underlag som kan behövas för bokföring. Informationen samlas in för att jag ska kunna erbjuda den tjänst du köpt av mig. Som kund kan dina personuppgifter även användas för att skicka information till dig gällande fakturor, information om supportärenden, felanmälningar eller information om mina tjänster och din användning av dom.

Jag samlar även in personuppgifter om personer som utgör potentiella kunder och som kontaktar mig via min hemsida eller andra kanaler.

 

Vilka leverantörer delar jag min data med? 

Jag kräver av mina leverantörer att de hanterar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och använder endast välkända tjänsteföretag för drift och administration. 

 

Jag respekterar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och hyr eller säljer inte dina personuppgifter till en tredje part och delar inte heller min e-postlista med någon annan part.

 

Jag har rutiner för att rapportera en eventuell personuppgiftsincident till datainspektionen.

 

Cookies och analysverktyg

Jag använder mig av analysverktyg från bl.a. Wix, google Analytics och Facebook samt Instagram för analys av användarmönster och för att förbättra min webbsida samt mina sociala medier. På hemsidan samlas även cookies för att förbättra hemsidans funktionalitet samt för att analysera användarmönster för att jag ska kunna utveckla och förbättra den. 
 

En ”cookie” är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator med syftet att förbättra användarupplevelsen. Cookien innehåller ingen personlig information om dig och ligger lagrad i din egen dator till du själv tar bort den. Genom att använda webbsidan godkänner du också användandet av de uppgifter som anlysverktygen och som samlas in via cookies.

Om du vill radera cookies i din webbläsare hänvisar vi till denna guide.

Lagring av data 

Personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Personuppgifterna lagras i enlighet med gällande lagstiftning endast under så lång tid som krävs för att uppfylla de syftena som finns för vilka personuppgifterna samlats in eller i enighet med vad som krävs för gällande lag, t.ex. bokföringslagen.

 

Dina rättigheter 

Jag respekterar att de uppgifter jag har om dig är lånade och du har rätt att få tillgång till dina uppgifter, att få dem rättade eller i vissa fall raderade. Du har enligt GDPR rätt att få ta del av den informationen jag har sparad om dig. Om du uppmärksammar att de uppgifter jag har om dig är felaktiga eller om jag saknar viktig information, har du rätt att få dina uppgifter rättade. Då det är viktigt att dina personuppgifter inte lämnas ut till fel person behöver du göra en begäran skriftligen som undertecknas av dig tillsammans med en kopia på en giltig ID-handling. Detta skickas till adressen nedan. 

 

I samband med att du använder mina tjänster lämnar du samtycke att behandla känslig information så som eventuella allergier och sjukdomshistorik. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

 

Om du vill avsluta en prenumeration kan du när som helst välja att avsluta din prenumeration.

 

Kontaktuppgifter 

Tveka inte att kontakta mig om du du har några frågor gällande denna integritetspolicy eller behandlingen av personuppgifter, du når mig via saga.manby@hallbarhalsovard.se eller via post på

Saga Manby
Hällbygatan 12
752 28 Uppsala 

 

Du kan även besöka datainspektionen.se för information om dina rättigheter gällande personuppgifter. 

 

 

 

 

Uppdaterad senast september 2019. 

bottom of page