Hållbar Hälsovård arbetar för att ge individer förutsättningar för ett hälsosamt liv samt att stötta på vägen mot den version av dig där du trivs, mår bra och når dina mål. Jag hjälper även företag till en hållbar organisationshälsa och deras medarbetare till ett (arbets)liv som är hållbart över tid! Med en helhetssyn på hälsa och välbefinnande hjälper jag dig på vägen mot hälsa och välmående! 

Hjälper dig att skapa goda & hållbara matvanor i din vardag. 

Med kostrådgivning får du inspiration och motivation att nå dina mål oavsett om det är god hälsa, ökad energi, optimal presentation eller viktminskning/ökning du vill uppnå.

LIVSSTILSANALYSER

Synliggör hälsoläget & få verktyg för ett förbättrat välbefinnande.

Identifiera sambanden mellan livsstil och välbefinnande och få personlig information om stressnivåer, återhämtningsförmåga, kondition och sömn. Få verktyg för att skapa balans, må bättre, öka din prestationsförmåga och nå dina mål. 

HÄLSOCOACH

Vägledning till en hälsosam livsstil som är hållbar över tid. 

Få motivation, inspiration samt hjälp till ett bättre välmående med individanpassad coachning som möter dig som individ där är. Få verktyg för att förbättra dina levnadsvanor och för att må bättre.

FÖRETAGSLÖSNINGAR

Led dina anställda mot en hållbar hälsa & förbättrad arbetsförmåga.

Hållbar Hälsovård hjälper företag till en hållbar organisationshälsa och deras medarbetare till ett (arbets)liv som är hållbart över tid.