Jag vill komma igång!
Vad vill du ha hjälp med?
Vad har du för mål med coachingen?
Hur vill du coachas?