top of page
växtlighet

Matsvinn

 matens klimat- och miljöpåverkan

En tredjedel av all mat som produceras slängs

I Sverige slängdes 1,3 miljoner ton matavfall i år 2018. Hushållen står för 71 procent av matavfallet vilket motsvarar 917 000 ton - en mängd som skulle kunna fylla globen tre gånger om! Per person och år är det cirka 95 kilo mat som hamnar i soporna eller vasken, varav cirka hälften är fullt ätbar mat och dryck.

Matsvinn är resursslöseri som ofta går att förebygga. Som individer kan vi göra mycket för att påverka svinnet som uppkommer i hushållet men även påverka genom att belysa ämnet, prata med personer i vår omgivning och lära mer om ämnet. Samtidigt behöver alla som hanterar mat ta ansvar för att minska matsvinnet för att nå de globala målen om halverat matsvinnet i butik och i konsumentledet samt att minska matsvinnet längst med hela livsmedelskedjan. Det krävs insatser på bred front för att skapa en förändring och för att nå målen i Agenda 2030 om en hållbar produktion och konsumtion där halverat matsvinn till år 2030 är ett av målen.

Att minska matsvinnet

Image by STIL

PLANERING

Planering och.framförhållning

Att planera dina inköp och att inte köpa mer än du behöver kan bidra till att minska ditt matsvinn. Inventera ditt kylskåp regelbundet, lämna en dag i matschemat som en "restdag" då veckans rester får vara grunden till middagen.

Image by Jesse K.

FÖRVARING

Rätt förvaring för ökad hållbarheten

Lär dig hur du bäst förvarar olika livsmedel för att öka hållbarheten. Ha koll på temperaturen i ditt kylskåp då den kan variera på olika platser. + 4 °C i kyl och - 18 °C i frysen är bra temperaturer så håller maten längre och risken för tillväxt av sjukdomsframkallande mikroorganismer minskar.

sopor

BÄST FÖRE - MEN OFTA BRA EFTER

Lita på dina sinnen

Slänga inte maten bara för att bäst före-datumet har passerat. Titta, lukta och smaka och lita på dina sinnen! Verkar maten okej så våga är den. Observera livsmedel märkta med sista förbrukningsdag ska inte konsumeras efter utsatt datum då livsmedlet riskerar att bli hälsoskadligt.
 

Image by Glenn Carstens-Peters

ÖKAD KUNSKAP

Lär, inspireras och inspirera!

Öka kunskapen både vad gäller matsvinn och vad du kan göra för att minska ditt svinn. Inspireras av andra goda exempel, receptkreatörer etc. Sprid kunskapen, prata med vänner, kollegor och bekanta, dela med er av tips och råd.

Ett gemensamt ansvar

Alla behöver ta ansvar för att minska matsvinnet -- från individer till livsmedelsaffärer, företagare och offentlig verksamhet.  Tillsammans går det att åstadkomma en förändring!

bottom of page