KOSTCOACH

Ett stöd och vägledning mot ett hälsosamt liv och den version av dig som du vill vara!  

 

Maten vi äter har en otroligt stor betydelse för vår hälsa och välmående och goda kostvanor är grunden oavsett om det är en god hälsa, ökad energi eller en optimal prestation du vill uppnå. Men med mängder av dieter och olika kostråd kan det vara svårt att veta vad som är bra mat och vad din kropp behöver.

 

Med kostrådgivning skapas förutsättningarna för goda och hållbara kostvanor och du ges kunskap och förståelse för hur kosten påverkar din hälsa men mest av allt stöd och vägledning i den beteendeförändring du behöver göra.

Med ökad kunskap, medvetenhet och motivation ökar chanserna till en hållbar förändring över tid!

Kostrådgivning kan hjälpa dig som vill:
 

 • Gå upp/ner i vikt

 • Få inspiration i köket 

 • Få kunskap om kost och hur den påverkar dig.

 • Få motivation i en livsstilsförändring 

 • Förbättra ditt träningsresultat.

 • Bli piggare/orka mer

 • Stärka ditt immunförsvar.

HÄLSOCOACH

Vägledning till en hälsosammare och hållbar livsstil.
Många gånger är vi medvetna om vad vi bör göra för att må bättre men kan ha svårt för att ändra ett beteende och skapa nya rutiner. Ibland saknas kunskap och andra gånger kan det vara svårt att veta vart man ska börja. Hälsocoachning ger dig individuellt anpassade verktyg för beteende- och/eller livsstilsförändringar och hjälper dig förbättra dina levnadsvanor för att må bättre.

 

Hälsocoaching passar dig som vill:
 

 • Komma igång med rörelse och träning

 • Hitta nya matvanor och få kunskap om kost

 • Gå ner/upp i vikt

 • Hantera stress

 • Skapa sunda sömnvanor/motverka och förebygga sömnproblem 

 • Nå nya resultat med din träning 

 • Nå dina hälsorelaterade mål

 • Förändra en vana/ett beteende 

 • Hålla igång dina goda vanor över tid

HÄLSO- OCH FRISKVÅRD FÖR FÖRETAG

Personalen är företagets viktigaste resurs. 


En god hälsa bland företagets medarbetare är grunden till att skapa en stark organisation. Medarbetare som mår bra är mer produktiva, vilket i sin tur minskar deras sjukfrånvaro och bidrar till en hälsoekonomisk vinst för hela företaget. Både som företagsledning och medarbetare finns det mycket du kan göra för att hjälpa dig och dina medarbetare till en bättre livsstil vilket i sin tur bidrar till minskad sjukfrånvaro, mer ork på jobbet och visar på ansvarstagande ledarskap. 

Hållbar hälsovård hjälper företag till en hållbar organisationshälsa och deras medarbetare till ett (arbets)liv som är hållbart över tid! 

LIVSSTILSANALYSER

Att skapa en balans mellan stress och återhämtning är bland det viktigaste du kan göra för att skapa ett skydd mot stressrelaterad ohälsa. Med en livsstilsanalys synliggörs stress, fysisk aktivitet och sömn på ett nytt och kraftfullt sätt och du ges verktyg för att förbättra ditt välbefinnande.

 

Med analysen och rådgivning ges möjlighet att:
 

 • Förbättra ditt välbefinnande och din återhämtning

 • Identifiera och hantera din stress bättre

 • Förbättra din prestationsförmåga i vardagen eller gällande fysisk aktivitet 

 • Mäta effekten av fysisk aktivitet och motionera rätt

 • Förebygga överbelastning och utmattning

 • Minska risken för sjukskrivningar 

 • Förbättra din sömn och lära dig vad som bidrar med återhämtning