top of page

Hjälp på vägen mot en hållbar kost för dig och planeten?

Vill du göra en förändring i dina matvanor, oavsett om det är för en förbättrad hälsa, minskat klimatavtryck från maten eller av andra anledningar och vill ha hjälp på vägen? Hör av dig för att höra mer om hur Hållbar Hälsovård kan vara ett stöd och bollplank längst vägen. 

bottom of page