top of page

Hur jobbar man med målsättningar?Målsättningar är någonting som jag pratat mycket med mina klienter om. Det är många som upplever svårigheter med att sätta målsättningar. Det kan vara svårt att pin-pointa vad man faktiskt ska sätta för mål. Att veta vad som är realistiska mål för en viktnedgång, vad är vettigt vad är rimligt upplever många som svårt. Uppföljning är någon som ofta glöms bort. Man sätter kanske ett stort mål men inga delmål. Här delar jag med mig av några tips för dig som vill ha hjälp med ditt målsättningsarbete.


Denna information finns även på min YouTube-kanal om du hellre vill kolla på den där så hittar du den via denna länk: https://youtu.be/wLQa9zaQEdE

En viktig del att komma ihåg är att avsätta tid för planering i början när man sätter sina mål. Gör man det så kommer det vara mycket lättare att jobba med de här bitarna löpande. Att planera och avsätta tid och att konkretisera målen får man inte missa för att blir det så mycket svårare att jobba med eller mot målen.


Hur gör man om man ska rent konkret? Det jag tycker är viktigt det är att dels fundera på vad dina mål är  men ännu viktigare fundera på ditt varför.  Varför vill du når det här målet? Varför är det viktigt för dig? Försöka koppla det till en känsla - hur skulle du må när du når det här målet? Oavsett målsättning så bidrar det till att göra målsättningen mer förankrad och det blir lättare att arbete med även när det känns svårt och jobbigt och motigt. 


Men viktigt också är att tänka på att målen ska vara specifika och att sätta delmål som du jobbar mot också. Fundera på hur du ska mäta dem, när du mäter och hur du följer upp. Kom också ihåg - målen ska ju vara tuffa men de behöver ju vara realistiska också och inte omöjliga att nå. Börja smått, där du är och sätt hellre lite lägre mål eller längre period som du jobbar med målen så att du ändå känner att du kommer framåt oavsett om det är små steg så tar du steg framåt.


Funderar också på vad gör du i dagsläget som är bra och som faktiskt funkar och som bidrar mot de här målen och att ta ett steg i rätt riktning? Funderar även på vad som är mindre bra och vad du skulle kunna sluta med. Se på vad det finns för fördelar i dagsläget. Det som många missar är att efter man satt mål och delmål även bryter ner målen till aktiviteter. Fundera på vad kan du göra varje dag, varje vecka för att ta emot målen. Ska du till exempel gå ner till en hälsosam vikt kan det handla om att skapa rutiner för motion och att planera in promenader varje dag, gå i trappan trapporna på jobbet, förbereda matlådor etc. Kom ihåg att avsätta tid för aktiviteterna, både för planeringen men även avsätta tid i kalendern så att du vet när du ska genomföra de olika aktiviteterna. Avsätt även tid för reflektion och se över hur den här veckan gått. Vad fungerar bra. Vad fungerar mindre bra. Vad kan vi göra för förändringar för att få det att fungera bättre. Gå igenom det här kanske på kvällarna eller slutet av veckan lite beroende på vad du har för målsättningar.


Kom också ihåg att fira dina framgångar! Både de små framgångarna och de stora. Va nöjd varje gång du “Checkar av” dina aktiviteter som du gör varje dag eller varje vecka. Det bidrar till att vanorna blir lättare att skapa. 


Så för att summera, när du jobbar med målsättningar är det viktigt att:

  • Fundera på vad du vill uppnå och varför. 

  • Sätt specifika och mätbara mål

  • Bryta ner målen till aktiviteter som du kan genomföra varje dag och varje vecka för att ta dig närmare mål

  • Avsätta tid - både för planering, genomförande och reflektion 

  • Fira dina framgångar - både stora och små! 

Kom ihåg! Vägen mot målet är inte rak, det kommer gå upp och ner och det tar tid att göra en förändring - låt det göra det! Då brukar det oftast bli en mer hållbar förändring över tid! 


Jag hoppas att det kommer vara till hjälp för dig när du jobbar mot dina mål! 

Commentaires


bottom of page