top of page
  • Saga Manby

Att skapa en hållbar hälsa


Att skapa en hållbar hälsa handlar inte om att hitta någon quick-fix och det går oftast inte att hitta genvägar till förbättrat välmående - inte om det ska hålla i längden.


En hållbar hälsa hittas bäst över tid där du får möjlighet att testa olika saker och se vad du mår bra av. Att hitta ett sunt förhållningssätt till dig själva och dina tankar, att skapa en god självkänsla och att våga utmana oss själva och att våga misslyckas - och att se misslyckanden som lärdomar och inte nederlag. Att våga testa nya saker och att utforska och att inte ge upp förens vi hittar det som tar oss mot en förbättrad hälsa och välmående. Det kräver till och från ett hårt arbete men belöningarna är så stora! Min förhoppning är att kunna göra resan rolig och att utmana dig i dina tankar och i din syn på dig själv och i vad som är möjligt!


En del i att skapa en hållbar hälsa handlar om att skapa ett sunt förhållningssätt till sig själv och sina tankar. Att skapa vanor och rutiner som ger energi och som stegvis tar dig mot en god hälsa. Det handlar om att bli medveten och om att välja dina tankar och att därmed även påverka dina känslor och handlingar. Att skapa tro på din egen förmåga - det bidrar med inspiration och motivation till att förändra en vana och skapa en förändring som är hållbar över tid.


Jag vill påminna om ett par punkter i arbetet mot en hållbar hälsa:

  • Börja där du är - inte där du vill vara

  • Bli medveten om dina tankar

  • Gör förändringen successivt - både tankar och nya vanor

  • Våga misslyckas!

  • Ha ett förlåtande och nyfiket förhållningssätt till dina försök

  • Nya vanor tar tid, låt det göra det!

Allt kan börja med ett litet frö, en liten ny tanke som får gro. Låt den tanken vara en tanke som stärker dig!


Jag arbetar med det jag gör grundat i en vilja om att skapa förbättrad hälsa och ökat välmående hos enskilda individer och grupper. Jag hoppas att det jag delar med mig av kan hjälpa dig en bit på vägen!


Med önskan om en riktigt god jul och gott nytt år!

/Saga Manby

Comments


bottom of page