top of page
  • Saga Manby

5 frågor att ställa dig inför en livsstilsförändringFunderar du på att göra en livsstilsförändring? Här är fem frågor som kan vara bra att ställa dig själv inför att du ska genomföra förändringen.


Hur ser mitt nuläge ut? Fundera på vad är bra och vad du kan göra för att göra mer av det bra.Fundera även på vad som kan bli bättre. Vad bör du göra mindre av? Vad bör du sluta att göra?

Vad är mitt önskade läge?

Hur skulle du vilja att ditt liv såg ut? Din hälsa? Ditt mående? Visualisera; hur ser ditt liv ut om tre år när du lyckats med din förändring? Hur skulle ditt liv se ut om tre år om du inte lyckas med din förändring? (Skriv om du vill ner upp till tre olika saker som du vill förändra med din livsstil - påbörja arbetet med att tydliggöra dina mål och ditt "varför").

Vad finns det för hinder? Vad hindrar dig från att nå dit du vill? Hur hindrar du dig själv? Hur hindar andra dig? Hur kan du göra för att förbereda dig för kommande hinder?

Vad har jag för resurser? Vilka egenskaper och färdigheter men även resurser som tid, pengar, kunskap etc har du? Hur kan du utnyttja dessa på bästa sätt? Vilka resurser behöver du införskaffa dig?


Vilka aktiviteter tar mig mot mina mål?

Vad kan du göra varje dag och varje vecka för att ta dig mot dina mål. Bryt ner det till aktiviteter och panera in både stort och smått!


Och ett tips! Försök även att ha ett tillåtande mindset och se misslyckanden som en del i processen när du ska genomföra en förändring. När du misslyckas har du tagit dig utanför din bekvämlighetszon och testat något nytt och det kommer inte alltid gå som du planerat. Lär av det och gör annorlunda nästa gång.


Så - ut och öva på att misslyckas nu!

/Saga

Comments


bottom of page