Hållbar Hälsovård 

Jag som driver Hållbar Hälsovård heter Saga Manby. Jag är utbildad friskvårds- och hälsocoach samt kostrådgivare med kognitiv inriktning. Jag är även utbildad inom projektledning samt arbetsmiljö. 

 

Jag har länge haft ett stort intresse för kost och en fascination för kostens påverkan på vår kropp och vårt mående samt hur vår livsstil, vad vi äter och hur vi rör på oss påverkar vår hälsa både fysiskt och psykiskt. Med en helhetssyn på hälsa och välbefinnande vill jag bidra med hållbara lösningar för att förbättra välmåendet och hälsan hos individer samt organisationshälsan i företag. Jag vill bidra med inspiration och motivation och vara ett stöd när du skapar förutsättningarna för en god hälsa och välmående. 

Jag har en holistisk syn på hälsa och arbetar med hälsa ur flera olika perspektiv med utgångspunkten i kost, sömn, återhämtning/stress, fysisk aktivitet och rörelse och att skapa en balans i däremellan. 

 

Min relation till mat har tidigare varit komplicerad. Jag har haft svårt att hitta en bra balans när det gäller kosten och har brottats med ätstörningar, testat en många olika dieter och har varit både underviktig och överviktig. När jag fick mitt första barn 2009 ändrades mitt fokus och målsättningen blev att vara en bra förebild samt att ha ork och känna mig stark i vardagen. Successivt har jag hittat en sund inställning till mat och en balans i livet. Kärleken till träningen har jag också funnit i samband med det. Jag tror inte på en Quick-fix utan på att hitta lösningar som är hållbara över över tid och som fungerar i det vardagliga livet.

Varmt välkommen att höra av dig till mig för ett första konsultationssamtal eller ett möte för att få reda på hur jag kan hjälpa dig eller ert företag! 

Saga Manby