LIVSSTILSANALYSER

Synliggör stress, fysisk aktivitet och sömn på ett nytt och kraftfullt sätt genom att mäta och omvandla dina hjärtslagsdata till personlig information om stress- och återhämtningsnivåer, konditionsnivå (Vo2Max) och sömn. 

 

Med analysen och rådgivning ges möjlighet att:
 

  • Förbättra ditt välbefinnande och din återhämtning

  • Identifiera och hantera din stress bättre

  • Förbättra din prestationsförmåga i vardagen eller gällande fysisk aktivitet 

  • Mäta din konditionsnivå, se effekten av fysisk aktivitet och motionera rätt

  • Förebygga överbelastning och utmattning

  • Minska risken för sjukskrivningar 

  • Förbättra din sömn och lära dig vad som bidrar med återhämtning 

Med personlig rådgivning ges du tips och verktyg för att skapa ett bättre välbefinnande utifrån din egen situation. Även små förändringar kan göra stor skillnad!