top of page

Livsstilsanalysen - så fungerar det!

Livsstilsanalysen mäter din hälsa under 72 timmar genom att omvandla hjärtslagsdata till personlig information som synliggör stress, fysisk aktivitet och sömn på ett nytt och kraftfullt sätt.  

Hur genomförs mätningen?

Livsstilsanalysen mäter hjärtfrekvensvariabiliteten under 72 timmar med hjälp av ett verktyg från Firstbeat som fästs med hjälp av elektroder på din bröstkorg. Samtidigt som mätningen skriver du en elektronisk dagbok över de aktiviteter du gör under dagen.

Dina hjärtslagsdata omvandlas sen till personlig information om stress- och återhämtningsnivåer, konditionsnivå (VO2Max) och sömn. Livsstilsval och mönster som stödjer eller belastar det egna välbefinnande synliggörs och orsaker till överbelastning eller svag återhämtning belyses. 

Mätverktyget skickas till dig inklusive ett returkuvert via post eller hämtas på plats (Uppsala). Efter avslutad mätning skickar du tillbaka verktyget. Uppföljande rådgivning sker på bestämt plats eller online. 

Livsstilsanalyserna kan genomföras av individer men även på gruppnivå t.ex. på företag som en del i det hälsofrämjande arbetet.

Beräkningen av konditionsnivån uppmuntrar till fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet bidrar med många hälsofördelar däribland förbättrad förmåga att hantera stress, bättre återhämtning och sömn samt mer ork i vardagen. En god konditionsnivå är en av faktorerna som bidrar till en god hälsa och en uppskattning av konditionsnivån motiverar alla, oavsett konditionsnivå, att prioritera vardagsmotion. Att förbättra konditionen är en essentiell del av helhetsmässigt välmående, eftersom det är vetenskapligt bevisat att de som är vid god kondition stressar mindre och återhämtar sig bättre under sömnperioden, än dem som inte motionerar kontinuerligt. 
 
Som en del i livsstilsanalysen mäts din konditionsnivå (syreupptagningsförmåga/Vo2max). Testet tillhandahåller information om huruvida konditionsnivån är tillräcklig för att främja och skapa god hälsa och fungerar som en effektiv motivationsfaktor för att bli fysiskt aktiv och förbättra konditionen. 

Konditionsnivån mäts under tiden som du utför en 30 minuters rask promenad, antingen ute eller på löpband och ger en uppskattning av din aerobiska konditionsnivå samt information om huruvida konditionsnivån är tillräcklig för att främja och skapa god hälsa. Du får även veta hur du ligger till jämfört med andra i din åldersgrupp. Att mäta och veta konditionsnivån kan även fungera som en effektiv motivationsfaktor för att bli fysiskt aktiv och förbättra konditionen.

Läs mer om hjärtfrekvensvariabiliteten. 
Läs mer om mätning av konditionsnivån.
 
Mer information om Livsstilsanalyserna hittar du under "Frågor & Svar/FAQ" 

Mer om forskningen bakom

​Hjärtats rytm, dess frekvens och variabilitet visar när vi får återhämtning samt när vi upplever stress. Detta kallas för hjärtfrekvensvariabiliteten och är det som mäts under 72 timmar vid en livsstilsanalys Livsstilsanalysen genomförs med hjälp av mätverktyg från Firstbeat som är vetenskapligt förankrade. Testerna har genomfört  på över 250 000 anställda i Europa. Firstbeat är baserat på vetenskap och har används i forskningssyfte av ledande universitet och forskningsinstitutioner runtomkring Europa, Nordamerika och Australien. Forskning har bedrivits inom olika vetenskapliga sammanhang som idrottsfysiologi, företagshälsovård, idrottscoaching, sömnforsknning, psykoterapi och beteendevetenskap 100+ vetenskapligt referentgranskade publikationer och forskningsarbeten samt tiotals avhandlingar finns publicerat där man nyttjat Firstbeats analytik. Läs mer om forskningen.

Firstbeat-certified-provider.PNG
bottom of page