KOSTCOACH

Ett stöd och vägledning mot ett hälsosamt liv och den version av dig som du vill vara!  

 

Att ta hjälp av en kostcoach handlar om att öka chanserna för en hållbar förändring över tid. Du ges verktyg för att genomföra din kostförändring och får hjälp med motivationen längst vägen. Tillsammans skapar vi en handlingsplan och du får hjälp med att synliggöra stegen du behöver ta för att nå dina mål. Jag finns som stöd på vägen under din resa, jag stöttar, coachar och manar på, både när det går bra men även när det inte går som du tänkt dig och när motivationen tryter. 

 

Kostrådgivningen är väldigt individuell och ser till varje individs unika förutsättningar och mål för bästa resultat.

Kostrådgivning kan hjälpa dig som vill:

  • Gå upp/ner i vikt

  • Få inspiration i köket 

  • Få kunskap om kost och hur den påverkar dig.

  • Få motivation i en livsstilsförändring 

  • Förbättra ditt träningsresultat.

  • Bli piggare/orka mer

  • Stärka ditt immunförsvar.

Med en kostcoach har du löpande stöd och support online utöver eventuella träffar och får svar på dina frågor inom 24 timmar!

 

Så fungerar kostrådgivningen

Inför kostrådgivningen har vi en kontakt via mejl alternativ via en konsultation där du får berätta mer om din nuvarande situation, dina kost- och hälsorelaterade målsättningar och du får höra mer om hur Hållbar Hälsovård kan hjälpa dig i detta. Kostrådgivningen startar vanligtvis därefter med att du får göra en kostregistrering under fem dagar där du skriver ner alla du äter och dricker samt den fysiska aktivitet du gör.  

 

Du får även inlogg till en digital plattform där du får tillgång till näringsberäknade recept, träningsprogram, träningsdagbok, anpassade kostscheman, kostdagbok etc. baserat på vilket paket du valt. Vi kommunicerar via plattformen och du får löpande stöttning och svar på dina frågor. Via plattformen kan du ladda upp ditt material, så som kostdagbok och bilder.

Kostcoach online eller i Uppsala 

Kostrådgivningen genomförs online eller via fysiska träffar i Uppsala. Oavsett alternativ så följer vi upp med inbokade möten och löpande kontakt. Mellan träffarna får du olika hemuppgifter, checklistor etc. att arbeta med.

Löpande support och svar på dina frågor

När du tar hjälp av mig som kostcoach har du löpande support och coaching online oavsett vilket alternativ du väljer och får svar på dina frågor inom 24 timmar (vardagar, ej röda dagar).
Mer detaljerad information om hur allt fungerar hittar du under "Frågor och Svar/FAQ"