Kostrådgivning 

Ett stöd och vägledning mot ett hälsosamt liv och den version av dig som du vill vara!  

 

Med kostrådgivning skapas förutsättningarna för goda och hållbara kostvanor. Vi arbetar med stort fokus på vanor, beteenden och förhållningssätt. Du ges även kunskap och förståelse för hur kosten påverkar din hälsa men mest av allt stöd och vägledning i den beteendeförändring du behöver göra.

Kostrådgivning kan hjälpa dig som vill:
 

 • Skapa hälsosamma vanor och rutiner

 • Gå upp/ner i vikt

 • Förändra ditt ätbeteende och förhållningssätt till mat

 • Få inspiration i köket 

 • Få kunskap om kost och hur den påverkar dig.

 • Få motivation i en livsstilsförändring 

 • Förbättra ditt träningsresultat.

 • Bli piggare/orka mer

 • Stärka ditt immunförsvar.

Hälsocoaching

Vägledning till en hälsosammare och hållbar livsstil.
 

Många gånger är vi medvetna om vad vi bör göra för att må bättre men kan ha svårt för att ändra ett beteende och skapa nya rutiner. Ibland saknas kunskap och andra gånger kan det vara svårt att veta vart man ska börja. Hälsocoachingen är individuellt utformad med dig i fokus och handlar om att hitta de rutiner som fungerar i din vardag. Du ges anpassade verktyg för beteende- och/eller livsstilsförändringar och får hjälp att skapa vanor och rutiner för att förbättra dina levnadsvanor för att må bättre.

 

Hälsocoaching passar dig som vill:
 

 • Komma igång med rörelse och träning

 • Förändra en vana/ett beteende 

 • Hålla igång dina goda vanor över tid

 • Hantera stress

 • Skapa sunda sömnvanor/motverka och förebygga sömnproblem 

 • Nå nya resultat med din träning 

 • Nå dina hälsorelaterade mål

 • Hitta nya matvanor och få kunskap om kost
   

Livsstilsanalys 

En tre dagars mätning av hjärtfrekvensvariabiliteten omvandlar hjärtslagsdata till personlig information stress, återhämtning, sömn, fysisk aktivitet samt befintlig konditionsnivå.  

 

Att skapa en balans mellan stress och återhämtning är bland det viktigaste du kan göra för att skapa ett skydd mot stressrelaterad ohälsa. Med en livsstilsanalys ser du vilka faktorer som bidrar med stress och vad som ger återhämtning. 

 

Med analysen och rådgivning ges möjlighet att:
 

 • Förbättra ditt välbefinnande och din återhämtning

 • Identifiera och hantera din stress bättre

 • Förbättra din prestationsförmåga i vardagen eller gällande fysisk aktivitet 

 • Mäta effekten av fysisk aktivitet och motionera rätt

 • Förebygga överbelastning och utmattning

 • Minska risken för sjukskrivningar 

 • Förbättra din sömn och lära dig vad som bidrar med återhämtning 

Företagslösningar

Personalen är företagets viktigaste resurs. 


En god hälsa bland företagets medarbetare är grunden till att skapa en stark organisation. Medarbetare som mår bra är mer produktiva, vilket i sin tur minskar deras sjukfrånvaro och bidrar till en hälsoekonomisk vinst för hela företaget. Både som företagsledning och medarbetare finns det mycket du kan göra för att hjälpa dig och dina medarbetare till en bättre livsstil vilket i sin tur bidrar till minskad sjukfrånvaro, mer ork på jobbet och visar på ansvarstagande ledarskap. 

Hållbar hälsovård hjälper företag till en hållbar organisationshälsa och deras medarbetare till ett (arbets)liv som är hållbart över tid!