LIVSSTILSANALYSER FÖR FÖRETAG

Individernas välbefinnande påverkar hela organisationen och genom att skapa förutsättningarna för en god hälsa bland företagets medarbetare skapas grunden för en god organisationshälsa och ett välmående företag. 

 

Med livsstilsanalyser som en del i företagets hälsofrämjande arbete identifieras livsstilsval och mönster som stöder eller belastar det egna välbefinnandet och orsakerna till överbelastning eller svag återhämtning belyses. Detta förenklar för att insatser görs där det behövs för att leda dina anställda till en hållbar hållbar hälsa, förbättrad arbetsförmåga och bättre välmående. 

Hållbar hälsovård hjälper företag till en hållbar organisationshälsa och deras medarbetare till ett (arbets)liv som är hållbart över tid!  

72 timmars mätning av hjärtfrekvensvariabiliteten 

Synliggör stress synliggörs stress, fysisk aktivitet och sömn på ett nytt och kraftfullt sätt och få verktyg för att förbättra ditt och dina anställdas välbefinnande.

Identifiera och kontrollera stress

Identifiera livsstilsval och mönster som som belastar välbefinnandet och synliggör orsaker till överbelastning eller svag återhämtning innan det utvecklas till ett allvarligt problem. 

Förbättra återhämtningen

Få en bild över hur dina resurser förbrukas och fylls på under dagen och få en ökad förståelse för vikten av återhämtning. Synliggör vilka aktiviteter som bidrar med återhämtning i vardagen och på arbetet. 

Motionera rätt

Se effekterna av din träning och vardagsmotion och identifiera vilken motionsnivå som krävs för att ge goda effekter på din hälsa. 

Mätning av konditionsnivån

Analysen visar konditionsnivån och ger en uppskattning om huruvida konditionsnivån är tillräcklig för att främja och skapa god hälsa. 

Sömnanalys 

Analysen mäter sömnen, dess tillräckligt samt vilken återhämtande effekt den har. Du ser hur dagens aktiviteter påverkar sömnen och får tips på hur sömnen kan förbättras. 

Företagsrapporter 

Anonyma grupprapport visar hur personalen mår och vart det krävs förbättring och ni får hjälp att rikta hälsoinvesteringarna där behovet är som störst. 

Med hjälp av livsstilsanalysens mätningar kartläggs personalens hälsoläge och i samband med analysen ges individuell coachning för att hitta lösningar till ett bättre välmående däräven små förändringar kan göra stor skillnad! 

Beräkningen av konditionsnivån uppmuntrar till fysisk aktivitet

Hur medarbetarna mår påverkar verksamheten både vad gäller resultat och kvalité och att känna välmående är viktigt för människan som helhet. Fysisk aktivitet bidrar med många hälsofördelar däribland förbättrad förmåga att hantera stress, bättre återhämtning och sömn samt mer ork i vardagen. 

 

En god konditionsnivå är en av faktorerna som bidrar till en god hälsa och en uppskattning av konditionsnivån motiverar alla, oavsett konditionsnivå, att prioritera vardagsmotion. Att förbättra konditionen är en essentiell del av helhetsmässigt välmående, eftersom det är vetenskapligt bevisat att de som är vid god kondition stressar mindre och återhämtar sig bättre under sömnperioden, än dem som inte motionerar kontinuerligt. 

 

Som en del i livsstilsanalysen mäts din konditionsnivå (syreupptagningsförmåga/Vo2max). Testet tillhandahåller information om huruvida konditionsnivån är tillräcklig för att främja och skapa god hälsa och fungerar som en effektiv motivationsfaktor för att bli fysiskt aktiv och förbättra konditionen. 

Hur genomförs mätningen?

Livsstilsanalysen mäter hjärtfrekvensvariabiliteten under 72 timmar med hjälp av ett verktyg från Firstbeat som fästs med hjälp av elektroder på din bröstkorg. Samtidigt som mätningen skriver du en elektronisk dagbok över de aktiviteter du gör under dagen.

Konditionsnivån mäts under tiden som du utför en 30 minuters rask promenad, antingen ute eller på löpband och ger en uppskattning av din aerobiska konditionsnivå samt information om huruvida konditionsnivån är tillräcklig för att främja och skapa god hälsa. Du får även veta hur du ligger till jämfört med andra i din åldersgrupp. Att mäta och veta konditionsnivån kan även fungera som en effektiv motivationsfaktor för att bli fysiskt aktiv och förbättra konditionen.

Läs mer om hjärtfrekvensvariabiliteten. 
Läs mer om mätning av konditionsnivån.
 
Mer information om Livsstilsanalyserna hittar du under "Frågor & Svar/FAQ"