top of page

Mätning av konditionsnivån

Som en del i livsstilsanalysen mäts din konditionsnivå (syreupptagningsförmåga/Vo2max). Testet tillhandahåller information om huruvida konditionsnivån är tillräcklig för att främja och skapa god hälsa och fungerar som en effektiv motivationsfaktor för att bli fysiskt aktiv och förbättra konditionen. 

 

En hög maximal syreupptagningsförmåga innebär god uthållighet och har en positiv inverkan i det dagliga livet. En bra kondition är förknippat med bättre hälsa, högre prestationsnivåer och det är vetenskapligt bevisat att en god kondition minskar stress, bidrar till en bättre återhämtning och minskar risken för ett flertal sjukdomar. 

 

Förbättrad syreupptagningsförmåga bidrar till många hälsofördelar bl.a:

  • Att du är mer energisk och bättre klarar av belastande situationer.

  • Att du känner dig friskare och starkare och skyddar ditt hjärta.

  • Möjlighet att minska risken för ett flertal sjukdomar samt öka din livslängd.

  • God uthållighet samt bättre prestationsförmåga.

  • God återhämtningsförmåga

 

Hur mäts konditionsnivån? 

Konditionsnivån mäts under tiden som du utför en 30 minuters rask promenad, antingen ute eller på löpband och ger en uppskattning av din aerobiska konditionsnivå samt information om huruvida konditionsnivån är tillräcklig för att främja och skapa god hälsa. Du får även veta hur du ligger till jämfört med andra i din åldersgrupp. Att mäta och veta konditionsnivån kan även fungera som en effektiv motivationsfaktor för att bli fysiskt aktiv och förbättra konditionen.

bottom of page