top of page
morötter

Hälsosamma matvanor

mat för dig & planetens hälsa

Mat för dig och planetens hälsa

Vad vi äter påverkar både vår och planetens hälsa. Ohälsosamma matvanor är en av de största riskfaktorerna för ohälsa och för tidig död i Sverige. De kostfaktorer som är förknippade med sjukdomsbördan i Sverige är ett högt intag av salt samt ett lågt intag av fullkorn, grönsaker och frukt samt ett för högt energiintag.
 

Mat ska vara gott och bidra med både näring och njutning. Samtidigt är maten vi äter idag förknippad med ohälsa och en stor klimatpåverkan. Frågan om hälsosamma matvanor och övervikt är oerhört komplex och våra matvanor påverkas av en mängd faktorer i vår matmiljö. Både den sociala, kulturella och fysiska miljön påverkar hur vi ser på mat, vår tillgång till mat, våra normer och vilka matval som görs. Med så många påverkansfaktorer är det inte konstigt att det kan vara svårt att förändra vad vi äter, men det är inte omöjligt! Med ökad medvetenhet om dessa utmaningar är vi en bit på vägen och genom att involvera andra och våga ta hjälp kan det bli lättare - och roligare!

Några tips till dig som vill äta för din och planetens hälsa

Image by Nathan Dumlao

MER VEGO

Välj och vraka från växtriket!

Mat från växtriket har nästan alltid mindre klimatpåverkan än kött och mejeriprodukter. Grönsaker, frukt, bär, baljväxter och rotfrukter är en bra grund i en kost som både är klimatsmart och bra för din hälsa. Välj med fördel frukt och grönt i säsong.

Image by Theo Leconte

MINDRE KÖTT

Mindre men bättre kött

Sedan 1960-talet har vi i Sverige ökat vår köttkonsumtion med närmare 70 procent och cirka hälften av allt kött vi äter är importerat. Att minska på mängden kött vi är bra både för vår hälsa, klimatet och vår miljö. Att välja naturbeteskött är en fördel då det bidrar till den biologiska mångfalden.

Image by Jo Lanta

SLÄNG MINDRE

En tredjedel av all mat som produceras slängs

Cirka en tredjedel av all mat som produceras slängs och mest matsvinn sker i hushållen.  Det är främst bröd, frukt och grönsaker men även kött och rester som slängs. Vi häller även ut stora mängder mat och dryck via avloppen. Totalt uppskattas vi slänga 19 kilo ätbar mat per person och hälla ut 26 kilo mat och dryck i avloppet.  Läs mer om matsvinn här.

Image by Heather Ford

MINSKAT ENERGIINTAG

Utrymmesmat belastar både vår och planetens hälsa

Mellan 1980-2015 ökade energiintaget per person med 9 procent (utan alkohol inräknat), något som anses bero på faktorer utanför individen. Vår matmiljö har förändrats och gjort att mat blivit mer tillgängligt och vi förväntar oss ha tillgång till all sorts mat året om och cirka 50 % av maten vi äter är importerad. Det ökade energiintaget leder till både ohälsa, övervikt och fetma samtidigt som det är en belastning på våra resurser då mer mat behöver produceras. Utrymmesmat så som chips och godis har dessutom en relativt hög klimatpåverkan speciellt sett till klimatavtrycket per näringsinnehåll som också kan vara intressant att titta på.

Minskat klimatavtryck med mat från växtriket

Vegetarisk mat har nästan alltid ett lägre klimatavtryck än kött och mejeriprodukter och är ett bra val både för planetens och vår hälsa. Ändå äter många av oss för lite frukt, grönsaker och baljväxter och får i oss för lite fullkorn och fibrer samtidigt som vi äter för mycket kött och chark och får i oss för mycket salt.

En kost med vegetabilier som bas och där kött kan vara "kryddan" kan göra gott för både vår och planetens hälsa.

 

Vill du veta mer om matens klimatavtryck? Testa ditt avtryck på WWF eller läs mer i öppna listan från RISE eller Mat klimat-listan.

bottom of page