HÄLSOCOACHING

Vägledning till en hälsosammare och hållbar livsstil.

Många gånger är vi medvetna om vad vi bör göra för att må bättre men kan ha svårt för att ändra ett beteende och skapa nya rutiner. Ibland saknas kunskap och andra gånger kan det vara svårt att veta vart man ska börja. Hälsocoachning ger dig individuellt anpassade verktyg för beteende- och/eller livsstilsförändringar och hjälper dig förbättra dina levnadsvanor för att må bättre.

 

Hälsocoaching passar dig som vill:
 

  • Komma igång med rörelse och träning

  • Hitta nya matvanor och få kunskap om kost

  • Gå ner/upp i vikt

  • Hantera stress

  • Skapa sunda sömnvanor/motverka och förebygga sömnproblem 

  • Nå nya resultat med din träning 

  • Nå dina hälsorelaterade mål

  • Förändra en vana/ett beteende 

  • Hålla igång dina goda vanor över tid

Hälsocoachingen är individuellt utformad med dig i fokus och handlar om att hitta balans i livet och att hitta de rutiner som fungerar i din vardag. Vad vi pratar om och arbetar med är baserat på dina behov. Sådant som kan beröras är t.ex. stress, återhämtning, sömn, alkohol- och tobaksvanor, fysisk aktivitet och kost.