Hälsa på arbetsplatsen

Personalen är företagets viktigaste resurs. 

En god hälsa bland företagets medarbetare är grunden till att skapa en stark organisation då i
ndividernas välbefinnande påverkar hela organisationen. Genom att skapa förutsättningarna för en god hälsa bland företagets medarbetare skapas grunden för en god organisationshälsa, ett välmående företag samt medarbetare som är hållbara över tid.

Hållbar Hälsovård hjälper er på vägen!

Hållbar Hälsovård erbjuder

Livsstilsanalyser och hälsokartläggning  

Med livsstilsanalyser synliggörs 

stress, återhämtning, fysisk aktivitet samt sömn på ett nytt och kraftfullt sätt och kartlägger personalens hälsoläge. Livsstilsval och mönster som stödjer eller belastar det egna välbefinnandet synliggörs och orsaker till överbelastning eller svag återhämtning belyses innan det utvecklas till ett allvarligt problem. 

Kostgrupper samt kostcoaching

Kostrådgivning i grupp eller individuellt för att få stöd samt verktyg för att skapa hållbara förändringar och en hälsosam livsstil. I grupp går vi igenom olika teman och delar erfarenheter.

Kostgrupperna kan ha teman så som viktminskning, kost för prestation eller vara mer generella beroende på målgruppen. 

Hälsosamtal 

Få inspiration, motivation och verktyg för att skapa förändringar i livsstil och beteende t.ex. gällande fysisk aktivitet, stress och återhämtning, sömn, kost, alkohol, tobaksvanor etc.

 

Hälsosamtalen är individuellt utformad med och handlar om att hitta balans i livet samt att hitta de rutinerna som fungerar i vardagen.

Föreläsningar och workshops

Föreläsningar eller workshops med olika teman som stress och återhämtning motivation till motion, förändring och vanor, kost för olika målgrupper så som prestation, viktminskning etc. 

Rutiner för en hälsofrämjande arbetsplats

Hjälper dig med bl.a. nulägesanalyser samt en handlingsplan för att skapa goda rutiner och en hälsofrämjande arbetsplats för att ha anställda som är hållbara över tid. 

Företagsanpassade lösningar  

Alla arbetsplatser är unika, jag kommer gärna ut till er för att höra om era behov och utmaningar och berättar vad jag kan göra för er! Hör av er så bokar vi in ett möte!